Công ty cổ phần phát triển nhân lực, thương mại và dịch vụ tvc - trung tâm nhật bản 2
TVC human resources development, trade and services join stock company - japan center 2